ID Użytkownika Hasło
INFOLINIA: +48508535303

Rejestracja

PESEL
Imię / Imiona i Nazwisko
Musisz wskazać Imię / Imiona i Nazwisko
Twój bank
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu komórkowego
Województwo zameldowania
Miasto/miejscowość zameldowania
Ulica (nr domu/mieszkania)
Kod pocztowy
Sprawdź swój kod pocztowy www.poczta-polska.pl
Proszę wskazać adres miejsca zamieszkania, jeżeli nie odpowiada on adresowi zameldowania.
Województwo zamieszkania
Miasto/miejscowość miejsca zamieszkania
Ulica (nr domu/mieszkania)
Kod pocztowy
Sprawdź swój kod pocztowy www.poczta-polska.pl
Załączyć plik
Osobisty skan dowodu tożsamości lub skan paszporu.
Załączyć plik
Aktualny wyciąg bankowy lub zeskanowaną umowę o pracę.
Zaznacz wszystkie.
Zapoznałem się i akceptuję warunki Umowy Ramowej
Wyrażam zgodę na ubezpieczenie
Potwierdzam zamieszczenie prawdziwych danych zgodnie z regulaminem rejestracyjnym. Jestem świadomy konsekwencji podania nieprawdziwych danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w bazie danych Pozyczkaplus.pl zgodnie z Ustawą danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).
Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych w bazach Krajowego Rejestru Długów KRD, BIG Infomonitor S.A., ERIF BIG S.A., a także poprzez kontakt telefoniczny.

UWAGA! Przed dokonaniem rejestracji proszę o przeanalizowanie możliwości spłaty zaciąganej pożyczki. Zalecamy uważnie przeczytać warunki umowy oraz regulamin dotyczący korzystania z pożyczki. Prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.